Sefydlwyd Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwilio a Gwerthuso mewn Addysg Feddygol a Deintyddol yn 2009 ar y cyd rhwng Deoniaeth Cymru ac Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. 

Rydym yn cynnal ymchwil amlddisgyblaethol ar addysg a hyfforddiant gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae gennym bortffolio o brosiectau sydd wedi eu hariannu naill ai gan y Ddeoniaeth ei hun neu'n allanol, a'r rheiny oll ar addysg ôl-raddedig neu addysg bellach.

Ers 2009, rydym wedi:

 • Creu rhwydweithiau a chydweithrediadau amlddisgyblaethol ledled y DU ac yn rhyngwladol
 • Datblygu cynnyrch o ansawdd uchel sydd wedi cyfrannu at ddatblygu addysg a gwella gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru a thu hwnt
 • Gweithio'n agos gyda staff ar draws y GIG a Deoniaeth Cymru i sicrhau bod ein gwaith ymchwil a gwerthuso'n cael ei roi ar waith yn y byd go iawn
 • Cyflwyno ein gwaith yn rhyngwladol

Mae rhywfaint o'n gwaith ymchwil a gwerthuso cyfredol a blaenorol wedi canolbwyntio ar:

 • Hyfforddiant Sylfaenol
 • Paratoi Gwybodaeth
 • Gwydnwch Gwybyddol
 • Hyfforddiant eang
 • E-ddysgu a datblygiadau mewn technoleg
 • Addysg a hyfforddiant deintyddol
 • Cymysgedd sgiliau – mewn deintyddiaeth a fferylliaeth

Rhagor o wybodaeth

 

Business hours

08:30 - 17:30 Mon - Fri

General enquiries

+44 (0)29 2087 5403 / 0780

curemede@cardiff.ac.uk

Back to top